RALLY: TOUR DE CORSE
PILOTA: elia natoli

NumeroStageCheck 1Check 2TempoFP
 1  Shomaru Pass  
0:00:00
0:00:00
10:50:00
 2  Foron  
2:09:04
4:42:60
7:44:64
 3  Kolmenjarvet tarmac  
2:09:04
4:42:60
7:44:64
 4  Shomaru Pass  
1:22:11
2:50:26
4:14:68
 5  Foron  
0:00:00
0:00:00
11:00:00
 6  Kolmenjarvet tarmac  
0:00:00
0:00:00
10:00:00
 7  Semetin 2009  
0:00:00
0:00:00
11:00:00
 8  Sturec II  
0:00:00
0:00:00
11:40:00
 9  Ai-Petri  
0:00:00
0:00:00
16:39:00
 10  Semetin 2009  
0:00:00
0:00:00
11:00:00
 11  Sturec II  
0:00:00
0:00:00
11:40:00
 12  Ai-Petri  
0:00:00
0:00:00
16:39:00
 13  Peyregrosse  
0:00:00
0:00:00
14:30:00
 14  Northumbria Tarmac  
1:47:30
3:20:47
5:06:54